Kolik vás tady bylo: Dnes 35 | Včera 116 | Za poslední měsíc 2997 | Celkem 705610

banner-ver2A

Vytisknout

Digitalizace katastrálních map pokračuje novým mapováním. Co to pro vás znamená?

Napsal Ing. Petr Vícha. Zveřejněno v kategorii Aktuality ze světa realit a financí

K digitalizaci katastrálních map došlo v letech 2008 až 2017. Mapové digitalizaci předcházela digitalizace listů vlastnictví (1994–1998), které byly do té doby vedeny pouze v listinné podobě. Dnes už je digitalizace prakticky dokončená, avšak úřady se zabývají dalším zpřesňováním údajů, což znamená především revizi katastru a nové katastrální mapování.

Vytisknout

Stanovení tržní ceny pro dědické řízení. Pomůže vám realitní makléř?

Napsal Ing. Petr Vícha. Zveřejněno v kategorii Aktuality ze světa realit a financí

Po každém úmrtí následuje dědické řízení, a to i tehdy, pokud neměl zesnulý žádný majetek. Pro účely řízení je státem přidělen notář v místě posledního trvalého bydliště zesnulého. Ten zjišťuje majetkové poměry zesnulého, okruh potencionálních dědiců a ověřuje na katastru stav nemovitého majetku. Pokud je předmětem dědění jakákoli nemovitost, je nutné stanovit její tržní cenu.

Vytisknout

Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou?

Napsal Ing. Petr Vícha. Zveřejněno v kategorii Aktuality ze světa realit a financí

Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky, katastrálního území, hranicí vlastnickou, či hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, případně hranicí jiného práva. Parcelou je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.